Działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

Caritas Academica

„...jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze w Boga (...). Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (...) żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci - w takiej czy innej formie - jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem".

 św. Jan Paweł II

Wolontariat Duszpasterstwa Akademickiego przy Katedrze, czyli Caritas Academica powstał w październiku 2004 r. Cel był jeden: abyśmy jako uczniowie Jezusa służyli i pomagali innym. Początki były trudne, ale dziś jeszcze trudniej wyobrazić sobie Duszpasterstwo Akademickie bez tego dzieła. Pragniemy w ten sposób realizować te najważniejsze Przykazania, nierozerwalne ze sobą połączone: Miłości Boga i Miłości bliźniego.

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali" (J 13,35).

Wolontariusze Caritas Academica pomagają potrzebującym w różnych formach. Do tej pory organizując akcje charytatywne udało nam się wspomóc finansowo m.in.:

- Hospicjum dla dorosłych w Białymstoku,

- Hospicjum dla dzieci w Białymstoku,

- Dom Dziecka Nr 2 w Białymstoku,

- Polskie Domy Dziecka na Litwie,

- Najuboższe dzieci z Grodzieńszczyzny,

- Hospicjum dla chorych na Aids w Zambii,

- Placówkę misyjną w Kazachstanie,

- Placówkę misyjną w Afryce (RPA),

- Stowarzyszenie Jasny Cel w Białymstoku,

- Potrzebujących w Zambii (młodzież, którą opiekuje się ks. Marek Grzech, Werbista),

- Dzieci z "Dzielnicy nędzy" w Paragwaju,

- a także osoby indywidualne.

Obecnie oprócz wsparcia materialnego dzielimy się także swoim czasem, umiejętnościami i ciepłym słowem z dziećmi z Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku, Fundacji „Pomóż Im” oraz Stowarzyszenia "Jasny Cel", a także bierzemy udział w projekcie Fundacji „ Spe Salvi” – „Twój przyjaciel streetworker” oraz wspieramy osoby indywidualne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej .

Wszyscy jesteśmy wezwani do miłości -  także ty. 


Możesz także skontaktować się z nami drogą mailową caritas.academica.da@gmail.com bądź odwiedzić nas na Facebooku