Środa w Piwnicy Akademickiej

W życiu jest tak wiele spraw, o których warto rozmawiać. Wymaga to zapewne odwagi i chęci, ale tylko tak możemy się wzajemnie ubogacać i sobie pomagać. Opinia innych ludzi na ten sam problem rzuca bowiem nowe światło w jego rozumieniu. Jako chrześcijanie, uczniowie Jezusa, wszystko co przeżywamy, staramy się widzieć oczyma wiary. Po to są właśnie środowe spotkania. Rozmawiamy o sensie ludzkiego życia, o Bogu, o trudnościach w wierze, o ludzkich wzlotach i upadkach, słowem o wszystkim czym żyjemy tu i teraz. Pomaga nam w tym Słowo Boże, które jest podstawą w życiu chrześcijanina oraz zapraszani goście.

Naszym celem nie jest udzielanie gotowych rad i wskazówek, dostarczanie recept na udane życie. Nie ma bowiem uniwersalnych rozwiązań i jedynej drogi do celu. Każdy człowiek to misterium, i oprócz tej wspólnotowej, każdy ma też osobistą drogę do Boga. Rozmawiając zaś poszerzamy horyzonty naszego myślenia i postrzegania, weryfikujemy lub odnajdujemy tę drogę.

Środowe spotkania mają także zadanie integracyjne. Tu spotykają wszyscy, którzy chcą brać udział w życiu duszpasterstwa a nie czują się związani z żadnym ruchem.

Serdecznie zapraszamy, każda środa o godz. o 19.30 (w październiku i maju o 20.15) Piwnica Akademicka ul. Kościelna 2. Zapraszamy!