Działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

Katechezy Przedmałżeńskie

Akademickie katechezy przedmałżeńskie są organizowane przez Duszpasterstwo Akademickie przy współpracy Duszpasterstwa Rodzin po rozpoczęciu roku akademickiego (połowa października - początek grudnia). Odbywają się one w sali nr 9 "Winnica" z tyłu katedry (od zakrystii) w Białymstoku, w poniedziałki w godzinach 18.00 - 19.30. Katechezy narzeczeni powinni rozpocząć najpóźniej 3 miesiące przed ślubem. Po zakończeniu kursu narzeczeni otrzymują indywidualne zaświadczenie ważne bezterminowo.

Cel katechizacji

Uczestnicy podczas spotkań na akademickich katechezach przedmałżeńskich mają możliwość pogłębić swoją wiedzę o małżeństwie i rodzinie w świetle nauki chrześcijańskiej. Poprzez te spotkania pomagamy w przygotowaniu pary do życia w małżeństwie i rodzinie. Ukazujemy wartość życia zgodnego z wyznawaną wiarą, w szczególności podkreślając sakramentalny wymiar życia małżeńskiego. Nauczamy naturalnych metod planowania rodziny, które są zgodnym z sumieniem i nauką Kościoła sposobem osobowego przeżywania seksualności, płodności i rodzicielstwa. Zwracamy uwagę na odpowiedzialność, współpracę i dobrą komunikację w małżeństwie.

Katechezy przedmałżeńskie

Akademickie katechezy przedmałżeńskie stanowią cykl 90 minutowych konferencji, spotkań warsztatowych lub zajęć interaktywnych. Spotkania prowadzone są przez: kapłanów, psychologa, ginekologa - położnika, doradcę życia rodzinnego oraz parę małżeńską. Katechezy przedmałżeńskie są etapem bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

Spotkania w poradnia rodzinnej

Obowiązkowym uzupełnieniem katechez są 3 spotkania (indywidualne spotkania poszczególnych par) w poradni rodzinnej. Narzeczeni w poradni rodzinnej umawiają się indywidualnie z doradcą rodzinnym na trzy obowiązkowe spotkania. Do poradni powinni narzeczeni zgłosić się najpóźniej 2 miesiące przed ślubem, gdyż spotkania odbywają się w określonym odstępie czasu. Celem spotkań w poradni rodzinnej jest zapoznanie się przyszłych małżonków i rodziców z naturalnymi metodami rozpoznawania płodności. Pod okiem doradcy rodzinnego para uczy się obserwacji cyklu kobiety, co pozwala poznać płodność pary małżeńskiej i odpowiedzialnie ją przeżywać. Po zakończeniu trzech spotkań narzeczeni otrzymują wspólne zaświadczenie, ważne bezterminowo.

Dni skupienia narzeczonych

Mając na uwadze potrzebę lepszego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa oraz owocnego przeżywania życia małżeńskiego i rodzinnego, w ramach bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa, od początku 2013 roku w Archidiecezji Białostockiej organizujemy dni skupienia narzeczonych dla wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Dni skupienia narzeczonych stają się obok katechez przedmałżeńskich, trzech spotkań w poradni rodzinnej oraz rozmowy duszpasterskiej obowiązkowym etapem przygotowania do sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Białostockiej.

Do udziału w dniu skupienia narzeczonych są zobowiązani wszyscy narzeczeni przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa w Archidiecezji Białostockiej.

Wymóg ten podyktowany jest potrzebą pogłębienia świadomości o religijnym charakterze sakramentalnego małżeństwa, jego powiązaniem z wyznawaną wiarą oraz duszpasterską troską wynikającą ze wskazań Kodeksu Prawa Kanonicznego o pasterskiej trosce i czynnościach poprzedzających zawarcie małżeństwa (KPK 1063) i wskazaniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (DDR 27).

Udział w obowiązkowym dniu skupienia powinien być potwierdzony oddzielnym zaświadczeniem, z pieczęcią parafii organizującej takie spotkanie oraz podpisem kapłana. Zaświadczenie jest ważne bezterminowo.


Aktualne i szczegółowe informacje i terminy katechez przedmałżeńskich na www.rodzinabialystok.pl