Wspólnota Stypendystów Fundacji 'Dzieło Nowego Tysiąclecia'

Jesteśmy wspólnotą studentów kształtowanych duchowo i wspieranych materialnie przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Fundacja ta została założona w 2000 r. przez władze Kościoła Katolickiego w Polsce na cześć świętego Jana Pawła II. Miłość papieża do ludzi młodych sprawiła, że zwrócono większą uwagę na uczniów i studentów odznaczających się talentami, zdolnościami, a nie mających wystarczających środków finansowych na własny rozwój. Szeregi stypendystów papieskich rozrastały się z roku na rok, a obecnie w całej Polsce programem stypendialnym objętych jest 2500 osób. Dla lepszego poznania się, wspierania i tworzenia więzi, każde większe miasto tworzy własną wspólnotę stypendystów.

Wspólnota Białegostoku liczy obecnie 30 osób. Są to studenci różnych kierunków studiów białostockich uczelni wyższych, pochodzący głównie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Główną misją członków wspólnoty jest zgłębianie i propagowanie nauczania św. Jana Pała II, dawanie świadectwa wiary własnym życiem oraz organizacja corocznego Dnia Papieskiego. Jako wspólnota studencka angażujemy się w życie i działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku. Spotkania formacyjne odbywają się w Piwnicy Akademickiej przeważnie dwa razy w miesiącu.