Działalność Duszpasterstwa Akademickiego w Białymstoku

Taizé

Taizé to francuska wioska położona na południu Burgundii, w której brat Roger założył międzynarodową wspólnotę ekumeniczną. Uczynił to w 1940 roku z myślą o niesieniu pomocy ludziom przechodzącym trudne doświadczenia życiowe. Wspólnota braci z Taizé przyjmowała początkowo uchodźców i sieroty, a obecnie do wioski przybywają młodzi ludzie z całego świata, ludzie pragnący pogłębić swoją wiarę lub po prostu znaleźć Boga. Bracia różnych narodowości, będący katolikami lub protestantami, pomagają młodym odkryć wartość modlitwy, odszukać sens życia, a zarazem przygotowują ich do dzielenia się nadzieją i miłością we własnych środowiskach. Postawę braci można opisać słowami: pokora, zaufanie oraz życzliwość płynące z pokoju serca. Pokój zaś daje Bóg.

W piwnicy akademickiej, w każdy czwartek, o godz. 18:00 spotykają się chrześcijanie, by modlić się śpiewami z Taizé, połączonymi z biblijnymi czytaniami oraz chwilą ciszy i refleksji nad sobą, nad swoją wiarą. Przede wszystkim są to przygotowania do noworocznego Europejskiego Spotkania Młodych odbywającego się każdego roku w jednym z miast Europy. W punkcie działającym w DA przy białostockiej katedrze po Spotkaniach Europejskich kontynuujemy ducha modlitwy, czyli uczestniczymy w pielgrzymce zaufania przez ziemię. Po modlitwie w grupie dyskutujemy na tematy wiary, dzielimy się swoim przeżywaniem wiary.

Jeśli chcesz:

- odnaleźć Boga w sobie  i być świadomym Jego działania w życiu człowieka

- podzielić się z innymi świadectwem życia w przyjaźni z Nim

- doświadczać Bożej radości w trakcie swojej pielgrzymki przez ziemię

- żyć w Komunii (wspólnocie) z Bogiem i ludźmi

- znaleźć wsparcie w trudnych momentach życia i w pokonywaniu trudności w wierze,

PRZYJDŹ,

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SZUKANIA, DZIELENIA SIĘ I ŻYCIA WIARĄ


Bóg czeka na Ciebie:

„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” /Ap 3,20/