Komunia i wyzwolenie

Katolicki ruch Comunione e Liberazione stawia sobie za cel wychowanie swoich członków do dojrzałego chrześcijaństwa i do uczestnictwa w misji Kościoła.